Охладителни гредиОхладителните греди са сравнително нов вид охладителни/отоплителни тела, осигуряват много висок комфорт, икономии и ниско ниво на шума. Те заместват класическите климатични системи, състоящи се от вентилация+вентилаторни конвектори или вентилация с променлив дебит Над 10 години AIRVENT разработва в специален отдел тези продукти. Макар и измислена за охлаждане, охладителната греда добре се използва и за отопление чрез втора топлообменна серпентина. Охладителните греди нямат вентилатори или други електрически консуматори, освен минималните: задвижки за управление на желаната температура, датчик за конденз и комуникационна платка. Нямат нужда от кондензни тръбни мрежи – не образуват конденз. Експлоатационното обслужване поради горните причини е сведено до минимум.
Устройство:
  • Първичен въздух (първичен топлоносител)
  • Дюзи
  • Индуктиран въздух от помещението
  • Охладителна и/или отоплителна серпентина (вторичен топлоносител)
  • Подаване на смес от първичен и стаен въздух
Принцип на работа:

Първичният въздух 1 се отоплява/охлажда/суши в климатична камера до желани стойности, от където по въздуховодна мрежа стига до охладителните греди. Постъпвайки вътре, увлича нагоре въздух от помещението 3, който преминава през серпентина с вода 4 и се охлажда/затопля. Готовата смес се подава в помещението 5.


      Охладителн греди HotelAir.
      Охладителн греди OptimAir.
      Система за зоновo управление на охладителни греди FunctionAir.