Климатични/вентилационни камери

Предлагаме вентилационни камери по лиценз на шведската фирма IV PRODUKT AB, камерите AIRVENT са висококачествени и енергоефективни - сертифицирани от EUROVENT
Роторните рекуператори и директно куплираните инверторни вентилатори дават голяма гъвкавост в експлоатацията, както и занчително намаляване на допълнително влаганата енергия и инвестиции за дозагряване/охлаждане на подавания въздух.

Имаме голямо разнообразие на модели и конфигурации, различни начини за монтаж. Дебит на въздуха 400-122000 m³/h