Регулиране и измерване на дебит

Ирисова клапа за регулиране и измерване на дебит KBI.
Размери: Φ 80-500мм.
Клапа с моторна задвижка за регулиране на дебит SPA.
Размери: Φ 100-630мм.
Клапа за регулиране на дебит SP.
Размери: Φ 80-630мм.
Клапа за регулиране и измерване на дебит SМС.
Настроката е посредством ръкохватка.
Размери: Φ 80-630мм.
Клапа за регулиране и измерване на дебит SМS.
Настроката е посредством въженце.
Размери: Φ 80-630мм.
Устройство за измерване на дебит в къгли въздуховоди SME.
Размери: Φ 80-630мм.
Устройство за измерване на дебит SMI за директен монтаж на въздуховода.
Клапа с жалузи за регулиране на дебит J.
Устройство за измерване на дебит в правоъгълни въздуховоди SMR.