Трансферни решетки
Трансферни решетки – описание
Шумозаглушаваща трансферна решетка OЕLSA за различни начини за монтаж. Размери: 30, 55 и 80мм.
Размери: 30, 55 и 80мм.
Дебит на въздуха: 50-200 m³/h.
Шумозаглушаваща трансферна решетка - OEDR.
Размери ф=125mm, различни начини за монтаж. Дебит на въздуха ok. 100 m³/h
Шумозаглушаваща трансферна решетка OЕLR за различни начини за монтаж.
Размери: 100, 125 и 160мм.
Дебит на въздуха: 50-200 m³/h.
Tрансферна решетка E5 за различни начини за монтаж.
Размери: от 400x100мм до 1000x200мм.
Дебит на въздуха: 100-3000 m³/h.
Tрансферна решетка OЕM без директено светло сечение.
Размери: от 200x100мм до 1200x1200мм.