Дифузори за подаване на въздух
Дифузори с дюзи – описание
Дифузор с дюзи за подаване на въздух - BRE.
Размери по заявка, различни начини за монтаж. Дебит на въздуха 50-1000 m³/h
Дифузор с дюзи за подаване на въздух BREТ с присъединителна кутия за таванен монтаж.
Размери: 275-100, 325-125, 400-160, 500-200, 600-250 и 625-250мм.
Дебит на въздуха: 50-600 m³/h.
Дифузор с дюзи за подаване на въздух BREI с присъединителна кутия за вграждане в растерен окачен таван.
Размери: 275-100, 325-125, 400-160, 500-200, 600-250 и 625-250мм.
Дебит на въздуха: 50-600 m³/h.
Дифузор с дюзи за подаване на въздух BREF за открит монтаж.
Размери: 275-100, 325-125, 400-160, 500-200, 600-250 и 625-250мм.
Дебит на въздуха: 50-600 m³/h.
Дифузор с дюзи за подаване на въздух BREC за монтаж на кръгъл въздуховод.
Дебит на въздуха: 50-800 m³/h.
Дифузор с дюзи за подаване на въздух DR, с HEPA- филтър.
Дебит на въздуха: 250-1000 m³/h.
Дифузор с дюзи за подаване на въздух DXR за открит монтаж.
Размери: 100, 125, 160, 200, 250, 315 и 400мм.
Дебит на въздуха: 50-1500 m³/h.
Дифузор с дюзи за подаване на въздух DRT за таванен монтаж. Модел DRTI е за вграждане в растерен окачен таван.
Размери: 12-100, 16-100, 16-125, 20-160, 25-200 и 31-250мм.
Дебит на въздуха: 50-600 m³/h.
Дифузор с дюзи за подаване на въздух BRD за стенен монтаж.
Размери: 100, 125, 160 и 200мм.
Дебит на въздуха: 50-120 m³/h.
Перфорирани въздуховоди за подаване на въздух - описание
Перфориран въздуховод за подаване на въздух KDS.
Размери: 160, 200, 250, 315, 400 и 500мм.
Дебит на въздуха: 50-2800 m³/h.
Дифузори за вихрово подаване на въздух - описание
Дифузор за вихрово подаване на въздух PRK-Q.
Размери: 12-100, 16-100, 16-125, 20-160, 25-200 и 31-250мм.
Дебит на въздуха: 50-600 m³/h.
Дифузор за вихрово подаване на въздух PRK-R.
Размери: 12-100, 16-100, 16-125, 20-160, 25-200 и 31-250мм.
Дебит на въздуха: 50-600 m³/h.
Перфорирани решетки за подаване на въздух - описание
Перфорирана решетка за подаване на въздух PET за таванен монтаж.
Размери: 12-100, 16-100, 16-125, 20-160, 25-200, 31-250 und 40-315мм.
Дебит на въздуха: 50-900 m³/h.
Перфорирана решетка за подаване на въздух PVR за открит монтаж.
Размери: 12-100, 16-100, 16-125, 20-160, 25-200 и 31-250мм.
Дебит на въздуха: 50-600 m³/h.
Перфорирана решетка за подаване на въздух TSP, TSPE за таванен монтаж.
Размери: 12-100, 16-125, 20-160 и 25-200мм.
Дебит на въздуха: 50-400 m³/h.
Перфорирана решетка за подаване на въздух PU за таванен монтаж. Подходяща за помещения с голяма кратност на въздухообмена.
Размери: 20-160 и 25-200мм.
Дебит на въздуха: 100-700 m³/h.
Перфорирана решетка за подаване на въздух HLY за таванен монтаж. Подходяща за помещения с голяма кратност на въздухообмена.
Размери: 600, 900, 1200 и 1500мм.
Дебит на въздуха: 300-1200 m³/h.
Перфорирана решетка за подаване на въздух VSP за стенен монтаж.
Размери: 100, 125 и 160мм.
Дебит на въздуха: 25-200 m³/h.
Вентили за подаване на пресен въздух - описание
Вентил за подаване на пресен въздух BDT.
Размери: 80 и 100мм.
Дебит на въздуха: 25-100 m³/h.
Вентил за подаване на пресен въздух TSO.
Размери: 100, 125, 160 и 200мм.
Дебит на въздуха: 30-400 m³/h.
Вентил за подаване на пресен въздух TED, TEDO.
Размери: 100 и 125мм.
Дебит на въздуха: 30-150 m³/h.
Вентил за подаване на пресен въздух TSK, TSKLE.
Размери: 100, 125, 160 и 200мм.
Дебит на въздуха: 30-500 m³/h.
Вентил за подаване на пресен въздух KLKB за помещения с много малка кратност на въздухообмена.
Размери: 100мм.
Дебит на въздуха: 10-30 m³/h.
Дифузори за подаване на пресен въздух в халета - описание
Дифузор за подаване на пресен въздух във високи помещения IRB. С възможност за вертикално и хоризонтално подаване.
Размери: 250, 315, 400 и 500мм.
Дебит на въздуха: 400-3000 m³/h.
Решетка за подаване на пресен въздух RBL. Подходяща при големи количества въздух за монтиране на въздуховоди.
Размери: 300-150, 450-150 и 600-150мм.
Дебит на въздуха: 300-1500 m³/h.
Конични дифузори за подаване на пресен въздух - описание
Дифузор за подаване на пресен въздух JET.
Размери: 200, 250, 315 и 400мм.
Дебит на въздуха: 100-1000 m³/h.
Дифузор за подаване на пресен въздух RA за таванен или открит монтаж.
Размери: 16-100, 16-125, 20-160, 25-200, 31-250 и 40-315 мм.
Дебит на въздуха: 200-900 m³/h.