Решетки за засмукване на въздух
Решетки за засмукване – описание
Смукателен вентил KVD
Размери: 80, 100, 125, 160 и 200мм.
Дебит на въздуха: 50-600 m³/h.
Перфорирана смукателна решетка PEE.
Размери по заявка, различни начини за монтаж. Дебит на въздуха 50-1000 m³/h

Перфорирана решетка за засмукване на въздух PEET с присъединителна кутия за таванен монтаж.
GРазмери: 275-100, 325-125, 400-160, 500-200, 600-250 и 625-250мм.
Дебит на въздуха: 50-600 m³/h.
Перфорирана решетка за засмукване на въздух PEEI с присъединителна кутия за вграждане в растерен окачен таван.
Размери: 275-100, 325-125, 400-160, 500-200, 600-250 и 625-250мм.
Дебит на въздуха: 50-600 m³/h.
Перфорирана решетка за засмукване на въздух PEEF за открит монтаж.
Размери: 275-100, 325-125, 400-160, 500-200, 600-250 и 625-250мм.
Дебит на въздуха: 50-600 m³/h.
Перфорирана решетка за засмукване въздух KLKB за помещения с много малка кратност на въздухообмена.
Размери: 100мм.
Дебит на въздуха: 10-30 m³/h.
Перфорирана решетка за засмукване въздух PET с присъединителна кутия FK.
Размери: 200, 250, 315 и 400мм.
Дебит на въздуха: 200-2000 m³/h.
Перфорирана решетка за засмукване въздух FVR.
Размери: 160, 200 и 250мм.
Дебит на въздуха: 100-1000 m³/h.